Lisebergs miljöarbete

Lisebergs bedriver ett aktivt, systematiskt och långsiktigt miljöarbete. Hela verksamheten är miljödiplomerad. Här ingår hela nöjesparken, alla restauranger, hotell, stugor och camping.

Lisebergs miljöarbete


Miljödiplomering

För att bli miljödiplomerad behöver ett miljöledningssystem införas och upprätthållas. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Liseberg använder Göteborgsmetoden som är framtagen av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Metoden innebär bl.a. att 75 procent av en checklista med praktiska åtgärdspunkter måste uppfyllas. Miljöledningssystemet måste även uppfylla kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Att samtliga krav uppfylls kontrolleras årligen vid en extern revision.

 

Miljodiplom

Länk till Lisebergs miljödiplom finns här
Mer information om miljödiplomeringen finns på www.svenskmiljobas.se och www.miljodiplom.se

 


Miljöledningssystem

Två viktiga utgångspunkter i miljöarbetet är dels verksamhetens miljöpåverkan och dels våra intressenters olika krav. Detta beaktas i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. Det verktyg som styr och vägleder i miljöarbetet är Lisebergs miljöledningssystem. Det består av följande delar:

 

Miljödirektivet som anger Lisebergs övergripande inriktning och vilja i miljöfrågor.

Miljöanvisningar som anger arbetssätt och ansvarsfördelning när det gäller det strategiska och operativa miljöarbetet.

 

 

Miljödirektiv

Lisebergs miljödirektiv grundar sig på Göteborgs Stads miljöpolicy.

Liseberg arbetar aktivt och långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi beaktar miljöpåverkan i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. Miljö- och hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt och utgör en naturlig del i verksamheten, där ständig förbättring står i fokus för att förebygga och minimera den samlade miljöbelastningen, sett ur ettlivscykelperspektiv. Tillämplig miljölagstiftning och andra relevanta krav följs och betraktas som minimikrav.

Genom vårt miljöarbete kan våra gäster göra miljömässigt kloka val och känna trygghet i att vi tar ansvar för verksamhetens miljöpåverkan.

Prioriterade områden som är vägledande för verksamhetens miljömål och
förbättringsåtgärder är:

  -  Personalens miljökompetens och engagemang
  -  Miljöhänsyn vid inköp och upphandling, projekt och underhållning/event
  -  Kravmärkta/ekologiska råvaror/livsmedel
  -  Energi och klimatpåverkan
  -  Kemikalier
  -  Avfall, källsortering och återvinning
  -  Buller

Miljödirektivet antogs av styrelsen för Liseberg den 10 december 2015.

 

Miljöberättelse

Lisebergs miljöarbete följs upp och utvärderas årligen. Resultatet framgår av miljöberättelsen.


Länk till Lisebergs senaste miljöberättelse finns här.


Prev januari 2017 Next
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Dagens Program
Ställ in vad som skall visas i almanackan: Spara Återgå
 
 

Tipsa en kompis!

Skicka

Klart

Ditt tips har nu skickats.

Fel

Ett fel uppstod. Ditt meddelande kunde inte skickas.